Cúng dường

Mọi sự phát tâm cúng dường nhằm mục đích xây dựng và phát triển Chùa Phúc Lâm xin Quý Phật tử gửi trực tiếp qua trương mục của Chùa:

Tài khoản 1
Số Nordea FI04 1394 3000 2143 83
Tên Vietnamilaisten Buddahalais-KulttuuriYhdistys

Tài khoản 2
Số Aktia FI43 4055 0010 4472 62
Tên Vietnamilaisten Buddahalais-KulttuuriYhdistys