Đã đăng lịch sinh hoạt 22.8-20.9 dương lịch

Kính mời quý Phật tử xem lịch sinh hoạt từ ngày 22.8 (01.07 AL) đến 20.9 (01.08 AL) tại trang LỊCH SỰ KIỆN (có thể export vào Google Calendar).

Tóm tắt nội dung như sau (tùy hoàn cảnh lich có thể bị thay đổi):

Thứ ba 22/8 dl, nhằm ngày 1/7 âl:
– 17h30 khai Chuông Trống.
– 18h00 khai Kinh VU LAN. Tụng mỗi ngày đến thứ ba 5/9 dl, nhằm ngày ram tháng bảy 15/7 âl HOÀN KINH.

Thứ tư 23/8, 18h00 khóa lễ cầu siêu (tuần thứ tư).

Thứ bẩy 26/8, 9h30 ĐẠI LỄ VU LAN.

Thứ tư 30/8, 18h00 khóa lễ cầu siêu (tuần thứ năm ).

Thứ hai 4/9 dl, nhằm ngày 14/7 âl 18h00 KHÓA LỄ THƯỜNG KỲ SÁM HỐI.

Thứ ba 5/9 dl, nhằm ngày 15/7 âl:
– 16h00 thí thực cô hồn
– 18h00 HOÀN KINH VU LAN

Thứ tư 6/9 dl, nhằm ngày 16/7 âl
– 18h00 khai Kinh ĐỊA TẠNG. Tụng mỗi ngày đến thứ tư 20/9 dl, nhằm ngày ram tháng tư 1/8 âl HOÀN KINH tạ lễ CHU HƯƠNG LINH thờ tại chùa.
– khóa lễ cầu siêu (tuần thứ sáu).

Thứ tư 13/9, 18h00 khóa lễ cầu siêu (tuần thứ bẩy).

Thứ ba 19/9 dl, nhằm ngày 29/7 âl 18h00 KHÓA LỄ THƯỜNG KỲ SÁM HỐI.

Thứ tư 20/9 dl, nhằm ngày 1/8 âl
18h00 HOÀN KINH ĐỊA TẠNG tạ lễ CHU HƯƠNG LINH thờ tại chùa.