Lễ Tắm Phật và Quy y Tam Bảo ngày 10.5 dương lịch (15.4 AL)

Kính thưa quý Phật tử,

Mừng đón ngày Đức Phật đản sinh, Thầy trụ trì Thích Hạnh Thông sẽ tổ chức Lễ Quy y Tam Bảo trong buổi lễ Tắm Phật nhằm suy niệm về cuộc đời cao cả của Ngài, về giáo pháp giải thoát mà Ngài đã hiến tặng cho nhân loại. Quý vị nào muốn Quy y, xin liên lạc về Chùa ghi danh.

Chương trình gồm có:

  • 16h00. Phật tử quy y Tam Bảo có mặt tại chùa, đăng ký họ tên và năm sinh.
  • 16h30. Lễ Quy y Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng). Trên 10 tuổi kèm thọ Ngũ giới. Nếu sợ không giữ được Ngũ giới thì chỉ quy y Tam Bảo (gieo duyên về làm con Phật) cũng được.
  • 18h00. Lễ tắm Phật.

Trân trọng kính mời quý Phật tử sắp xếp thời gian cùng tham dự Lễ Tắm Phật ngày lễ thiêng liêng nầy , và cố gắng gieo duyên với Tam Bảo để đời nầy và kiếp sau của chúng ta luôn luôn đuợc gặp phật pháp, đồng thời cầu nguyện Quốc thái dân an, Phật Pháp xương minh, nhân dân an lạc. Xin cảm niệm công đức và kính chúc quý vị cùng gia hạnh phúc, bình an trong ánh từ
quang của mùa Phật Đản.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.