Lịch sinh hoạt 23.4-09.5 dương lịch

Chú ý: Lễ Huân tu ngày 23.04 bị hoãn. Thay vào đó, ngày 22-23.04 Chùa tổ chức Tụng kinh A Di Đà (xem dưới).

Quý Phật tử có thể đồng thời xem trên trang lịch sự kiện (có thể xuất sự kiện để nhập vào Google Calendar)

Ngày Giờ Sự kiện
22.04.2017 (T7) 17h00 – 19h00 [26.03 AL] Tụng kinh A Di Đà
23.04.2017 (CN) 17h00 – 19h00 [27.03 AL] Tụng kinh A Di Đà
23.04.2017 (CN) 15h00 – 19h00 [27.03 AL] Lễ Huân tu
25.04.2017 (T3) 18h00 – 19h30 [29.03 AL] Lễ Sám hối
01.05.2017 (T2) 13h00 – 16h00 [06.04 AL] Kỉ niệm Ngày thành lập Chùa Phúc Lâm lần thứ 8
06.05.2017 (T7) 9h00 – 15h00 [11.4 AL] Đại lễ Phật Đản
09.05.2017 (T3) 18h00 – 19h30 [14.4 AL] Lễ Sám hối